Presentació

 Com a ésser humà, músic amateur i “Degustador de Música”, vull destacar la importància de Pau Casals i Defilló en aquesta aventura paremiològica atès què, ha sigut ell, amb la seua humanitat i la seua saviesa el qui ens a guiat a recopilar tot aquest especial món de les parèmies, terme genèric que es manté viu i que ens convida a conèixer aquest meravellós univers de la MÚSICA i de les NOSTRES TRADICIONS.

Ressenyar que aquest Acord roman en el Museu Català de les Arts i Tradicions Populars, Casa Pairal situat en el Castellet de Perpinyà  en la comarca del Rosselló.

Música, Festa i Parèmia

Pau Casals i Defilló

Aquest títol sintetitza tot el contingut d’aquesta compilació paremiològica, en el que vull recalcar que l’idioma és la forma d’expressió pròpia d’un país o d’una comarca, amb unes característiques que permeten el seu cultiu cultural i social i amb el qual, un poble manifesta la seua mentalitat i manera de ser.

 En efecte, sabem que les persones parlen i escriuen d’acord amb la seua formació lingüística i al lloc geogràfic en el que viuen, al sector social al que pertanyen i a unes peculiaritats definides i caracteritzades per una educació generacional relacionada amb el seu període vital. Igualment no identifiquen ni manifesten clarament totes les qualitats i els defectes del seu entorn, però són utilitzades com un signe d’identitat social, per la qual cosa, aquestes vivències mitjançant les parèmies (terme que estudia aquest tipus de frases), es difonen travessant fronteres, on podem trobant-les amb idèntic contingut en indrets separats, o expressades amb diferents paraules, en llocs pròxims.

Mapa mateixa llengua

Vull incidir que el títol d’aquesta compilació, descrita pel seu nom Música, Festa i Parèmia ens guia a marcar el seu contingut, i els subtítols, Recull de Parèmies musicals i de festes que des del Rosselló i les Illes Balears, al Baix Segura i el Carxe ens apropen amb la nostra llengua, ens duu a l’assoliment d’aquest objectiu i a les comarques d’on procedeixen, atès què el lligam que hem utilitzat, han sigut i són les llengües que compartim, incloent l’aranès, l’alguerès, la lengua churra i algunes pinzellades d’italià i d’anglès, riquesa que emprem per parlar dels músics, de la música, dels instruments, dels cants, dels balls, de les festes, de les endevinalles ….

I amb aquesta riquesa cal recordar que dins de les parèmies trobem alguns tòpics descrits com a petites narracions, que argumentades en to burlesc, fan referència a veïns d’alguns pobles expressant simpaties i rivalitats.

Moltes d’aquestes parèmies apareixen amb un clar significat, en altres trobem una definició afegida, i la resta, és el lector el qui ha d’endevinar la seua relació.

A més, accentuem també el caràcter descriptiu de diverses frases o el sentit positiu o negatiu que il·lustren algunes altres, per finalment, justifiquem la disposició retòrica, despectiva, imperativa i fins i tot contradictòria de les demés.

Tot i que moltes parèmies que trobem en aquest recull estan redactades amb el model de gramàtica normativa amb les seues peculiaritats de morfologia, lèxic, rima i sintaxi, en gran quantitat d’altres i quan la pronunciació o escriptura ho ha requerit, hem respectat els costums de la literatura col·loquial en funció a les variants o varietats de les comarques de procedència.

És important remarcar que la llengua i la música així com les diverses festes que commemorem (populars i religioses), són molt més que instruments de comunicació, atès que són patrimonis vius, dinàmics i estimats no només pel fet de ser béns culturals i simbòlics, per això, totes elles mereixen ser preservades, conservades i admirades.

RODALÉS CHURRAS

Les característiques pròpies i la naturalesa dels continguts d’aquest repertori, són les que ens han impulsat a estructurar-lo com un Programa de mà, tan freqüent en les programacions dels Concerts de Música.

Clicant tan des d’ací com des del PROGRAMA DE MÀ, enllaçarem amb totes les entrades i tots els Moviments d’aquest recull, els quals estan classificats en dos parts:

La 1ª part, està dedicada musicalment a Els MestresEls Músics, i La Música per a continuar amb els Instruments MusicalsCordaVent metall 1tVent fusta 2tVent fusta 3tPercussióTeclatPlectre i un moviment dedicat a les Expressions amb música i paraules

En la 2ª part, dedicada a Les Nostres Tradicions, gaudirem amb les parèmies que parlen de: El CantarEl BallarLes Festes, (Laiques i Religioses). Pasqües, Nadal, l’Ascensió, …, Sants, Misses i Processons i Déu i la Setmana Santa.

Utilitzant lògicament un terme musical, per a encapçalar cada Pàgina o/i Moviment que és cadascun dels capítols en què es divideix aquest recull, hem triat, bé un fragment de música o bé, una frase o reflexió, o un vídeo o una fotografia, i assenyalar que totes les parèmies estan desplegades alfabèticament.

Matisar que dins dels Moviments 12é Versos i Cançons i 14é Repertori d’endevinalles, descobrim un variat i divertit repertori de col·loquialismes, i a més, hem arreplegat un especial manoll de frases dedicades als Animals que emeten cants (Mov. 13).

Amb l’Himne de Vespres de la Festa de Sant Joan Baptista, rememorem els versos en els quals es van basar per donar nom a les notes musicals i repassem diversos apunts de la Història de la Música.

Amb l’objectiu de recordar el nostre llegat cultural, dintre d’aquest recull trobem una important quantitat d’enllaços on coneixerem la singular obra transmesa per diversos compositors, músics, escriptors, poetes, etc., tots ells nascuts o vinculats a les nostres terres, a més hem inclòs, un xicotet repertori de Cites, Adagis i Epitafis.

Tanmateix per a fer “embocadura”, incorporem un passatemps amb paraules entrecreuades, apaïsades, verticals, etc. formant una Graella Musical i entre tot el contingut del recull, reviurem diversos embarbussament o jocs de paraules.

Volem agrair de tot cor a tots als autors de la inestimable i extensa Bibliografia i Cibergrafia consultada i ressenyar que totes les paraules en lletra cursiva que apareixen en les parèmies, tenen la seua definició en el Glossari (Diccionari resumit) i amb Jo mateix, coneixerem diverses dades sobre la meua trajectòria musical i personal.

Donat que a l’emprar un format digital (com he dit adés), hem pogut incrementar la informació del recull al inserir diversos enllaços i vídeos per donar-li aixina, un camp més complet, (òbviament, en el format paper, aquest augment informatiu no hi hauria sigut possible); i reiterar, què aquesta compilació paremiològica, sempre en contínua evolució, NO ha tingut cap fi lucratiu, sinó que només hem volgut transmetre la nostra estima per les nostres arrels.

Com a síntesi, podem destacar que aquesta compilació constitueix una obra concreta i extensa però al mateix temps escassa, inacabada i inacabable i fins i tot, perfectament imperfecta tan per les parèmies reflectides (pragmàtiques, ideològiques, imaginàries, utòpiques, etc.) com pel seu origen poblacional, així mateix cal afegir que a causa de l’extensa i diversa bibliografia consultada, com també de la col·laboració recollida a viva veu, ens ha estat impossible citar a tots els autors i a tots els personatges d’aquest recull. En definitiva, dediquem el llibre a l’amic i a l’amant de les nostres arrels, sense cap diferència geogràfica i social.

Agregar que per a consultar el recull en altres llengües, trobem un traductor a la part superior esquerra d’aquesta compilació. Recordar que la traducció al canviar d’idioma, possiblement perdrà part de la seua essència paremiològica.

Finalment, agrair a tots els lectors l’interès mostrat en aquesta compilació i comunicar-vos que a hores d’ara escric diversos treballs sobre el món musical, compaginant-los amb altres textos relacionats amb el meu poble Alcoi i qualsevol tema que crega interessant, treballs que estan inserits en el bloc Degustador de Música al que podeu accedir des d’ací o clicant en la fotografia de la part d’amunt dreta d’aquest bloc.

Salut, Música i Parèmia.

Vicent Agulló Pérez

 

La libertad es algo 

que sólo en tus entrañas 

bate como el relámpago

Cancionero y Romancero de Ausencias 

Miguel Hernández Gilabert

Fuente: https://musicafestaiparemia-vicentagullo.blogspot.com/